Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 4 im. "Słonecznego uśmiechu"Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

25 SIE 2020

Od 1 września Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany do wydrukowania i podpisania stosownych Oświadczeń wraz z klauzulą RODO i przyniesienie ich w dniu przyprowadzenia dziecka na placówkę oraz zapoznać się z procedurami.

 • W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w reżimie sanitarnym, prosimy Rodziców/Opiekunów dzieci o zapoznanie się i przestrzeganie Procedur bezpieczeństwa, Procedur przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz wytycznych GIS. Bardzo prosimy o rozwagę i rozsądek oraz porozmawianie z dziećmi, że po powrocie do przedszkola zastaną inny porządek i zasady postępowania (zachowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi)

Ponadto rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany do wydrukowania i podpisania stosownych Oświadczeń wraz z klauzulą RODO i przyniesienie ich w dniu przyprowadzenia dziecka na placówkę. 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Przedszkolu  Publicznym nr 4  im. „Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi

Cel procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają
  w placówce.
 3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 1. zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki
 2. sprawdzenie stanu zdrowia dziecka

Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 1)
 2. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę ciała.
 3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

Przyprowadzanie dziecka do placówki

              1 .Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez jedną osobę dorosłą.

 1. W godzinach pracy placówki drzwi przedszkola są zamknięte.
 2. Rodzic dzwoni dzwonkiem, który znajduje się przed drzwiami wejściowymi do przedszkola.
 3. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez jedną osobę dorosłą.
 4. Czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37°C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola obligatoryjnie mają rękawiczki i maseczki  zakrywające usta i nos.
 5. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób.
 6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców, odpowiedzialny jest za, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, oraz zaprowadzenie do odpowiedniej Sali i umyciu rąk. Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje.

Odbieranie dziecka z placówki

 1. Rodzic dzwoni  dzwonkiem, który znajduje się przed drzwiami wejściowymi powiadamiając o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
 2. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Rodzice i opiekunowie odbierający dziecko z przedszkola obligatoryjnie mają rękawiczki,  oraz  maseczki zakrywające usta i nos.
 4. W przypadku zaistnienia konieczności wejścia rodzica na placówkę, dezynfekuje on ręce płynem znajdującym się w szatni.
 5. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce, pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.
 6. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 12 maja 2020 r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola.

Pełną wersję wszystkich procedur i wytycznych znajdą Państwo w plikach jako załączniki do niniejszej wiadomości. 

Zapraszamy - dyrektor mgr Barbara Węgrzyn

                                                                                                         

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego.docx Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego.docx 20-08-26 12:09 60KB pobierz plik: Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego.docx
Procedura bezpieczeństwa P4..doc Procedura bezpieczeństwa P4..doc 20-05-16 09:31 1.58MB pobierz plik: Procedura bezpieczeństwa P4..doc
Oświadczenia 1.doc Oświadczenia 1.doc 20-08-26 12:09 38.5KB pobierz plik: Oświadczenia 1.doc
Oświadczenia 2.doc Oświadczenia 2.doc 20-08-26 12:08 36.5KB pobierz plik: Oświadczenia 2.doc
Wytyczne żłobki i przedszkola III aktualizacja Wytyczne żłobki i przedszkola III aktualizacja 20-08-25 17:50 4.15MB pobierz plik: Wytyczne żłobki i przedszkola III aktualizacja

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Miasta Auby 14,
41-250 Czeladź
tel. 32 265 26 41
e-mail: przedszkole4czeladz[at]op.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 4 im. "Słonecznego uśmiechu"

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl